Konferencja BVC

The Baltic Valuation Conference (BVC)

Międzynarodowa Konferencja The Baltic Valuation Conference (BVC), której historia została zapoczątkowana w 1989 roku, jest nieformalnym spotkaniem rzeczoznawców majątkowych z krajów nadbałtyckich. Uczestnikami konferencji są rzeczoznawcy majątkowi, naukowcy koncentrujący się na badaniu rynku nieruchomości, procedur i metod wyceny oraz inne osoby zainteresowane problematyką wyceny nieruchomości. Udział w konferencji to nie tylko część edukacyjna, wymiana doświadczeń i metod, ale także możliwość nawiązania kontaktów z kolegami z branży. 

Począwszy od 1992 roku konferencje odbywały się corocznie. Krajami, które gościły uczestników były m.in. Islandia, Niemcy, Dania, Finlandia, Szwecja, Estonia, Norwegia, Litwa, Łotwa, Rosja. W roku 2003 i roku 2016 The Baltic Valuation Conference została zorganizowana w Gdańsku. W latach 2020-2021 w związku z panującą pandemią COVID-19 spotkania miały charakter wirtualny. 

Konferencja BVC - wrzesień 2023 - Warszawa - e4valuers.eu

33. Konferencja BVC

33. Konferencja The Baltic Valuation Conference odbędzie się w dniach
7-9 września 2023 roku w Warszawie i przeprowadzona zostanie w formie hybrydowej (stacjonarnie i online w czasie rzeczywistym). Dzięki projektowi Erasmus+ uczestnicy są zwolnieni z opłat konferencyjnych (w zakresie oficjalnej części konferencji). A w ramach przygotowań do konferencji proponujemy skorzystanie z oferty szkolenia zawodowego języka angielskiego dla rzeczoznawców. Webinary szkoleniowe są umieszczane na stronie projektu w zakładce szkolenia.

Zachęcamy do śledzenia strony projektu – wkrótce zamieścimy więcej informacji nt. szczegółowego programu nadchodzącego wydarzenia i prelegentów. Pierwszeństwo w udziale w konferencji mają osoby deklarujące udział w całym wydarzeniu.

Rejestracja trwa do 20 sierpnia 2023r. Pobierz formularz i zgłoś swój udział.

Materiały PDF do pobrania

Krzysztof Grzesik REV FRICS IRRV (Hons), Chairman of the Board of Directors TEGOVA (Poland), An update on EU Law Impacting Valuation.

Dipl.-Ing. Bernhard Bischoff REV (Germany), Derivation of interest yield (Property yield) for the income approach.

dr inż. Radosław Gaca (Poland), GIS as an opportunity and a challenge in property valuation.

dr hab. inż. prof. UWM Małgorzata Renigier-Biłozor, dr inż. Marek Walacik, prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek prof.zw (Poland), Emotional Real Estate Market - the Potential of Applying New Technologies in the Real Estate Market.

Ülleke Eerik, Marje Kolmar-Grüner from Estonian Land Board (Estonia), Value affecting characteristics and valuation accuracy, mass valuation experience in Estonia.

Jolanta Panas (Poland), ESG in property valuation.

Franziska Rost-Wolf Managing Partner ROST_WOLF PartG mbB (Germany), The influence of ESG criteria (energy performance) on the comparative value of condominiums.

Ari Laitala, Sykli Environmental College (Finland), Evaluation of climate resilience of buildings – is there a connection into valuation practices?

dr Jurgita Banyte (Lithuania), Criteria that affect commercial property market: UK, France, Germany and Sweden case.​

prof. nadzw. dr hab. Magdalena Habdas, dr hab. Iwona Foryś prof. US, dr inż. Jan Konowalczuk (Poland), Comparing the rules of appraisal report evaluation in Poland with review and arbitration of valuation reports in the USA.

dr hab. Iwona Foryś prof. US, prof. nadzw. dr hab. Magdalena Habdas, dr inż. Jan Konowalczuk (Poland), The practice of appraisal report evaluation by professional organizations in Poland: results of research on the example of evaluations of court experts' opinions determining the reduction of the value of real estate in RUAs of airports.

Peter Palm, Ingemar Bengtsson Peter Palm Chairman Division of Property Valuation within Samhällsbyggarna Ingemar Bengtsson Fastighetsvetenskap Lund University (Sweden), Anchor effects in appraisals: Do educational background matter?

dr Tomasz Luterek (Poland), Valuation of war losses.

Dipl.- Ing. Peter Ache, DVW e. V. (Germany), The impact of the war in Ukraine on property prices and revenues.

Ewa Kordecka, Sworn translator, employee of commercial real estate management company (Poland), E-commerce (Internet shopping) development as a result of macroeconomic changes (Russian invasion on Ukraine and Covid-19) and their influence on commercial real estate Market.

dr Saija Toivonen (Finland), Crisis impacts and perceptions of real estate market participants.

dr inż. Monika Gwoźdź-Lasoń, REV (Poland), New attributes resulting from the building management system and smart building affecting the market value of a construction investment.

Mirosława Czaplińska, "Każdy może działać społecznie - relacja z 33. Baltic Valuation Conference", RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 3/2023