Erasmus+ dla Rzeczoznawców Majątkowych

Szkolenia dla specjalistów z zakresu wyceny nieruchomości - e4valuers.eu
Rzeczoznawca Majątkowy - e4valuers.eu

Współpraca w zakresie Partnerstwa na rzecz Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych

Jesteśmy rzeczoznawcami majątkowymi działającymi na rynku Polski i Niemiec, którzy dzięki programowi Erasmus+ wspierają międzynarodową współpracę edukacyjną służącą podnoszeniu kompetencji i wymianie dobrych praktyk.

Czas trwania projektu: 01.09.2022-01.09.2024

ID projektu: KA210-VET-9275AE3C

O Projekcie

Celem projektu jest podjęcie współpracy w zakresie partnerstwa na rzecz doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy organizacjami partnerskimi, łączenie działań o charakterze transnarodowym i krajowym, tworzenie i rozwój sieci międzynarodowych oraz wspieranie synergii w ramach polityki lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej.

Partnerzy

Co obejmuje Nasz Projekt?

W ramach projektu współfinansowanemu przez program Erasmus+ zapraszamy rzeczoznawców majątkowych na:

Podnoszenie kwalifikacji - Rzeczoznawca Majątkowy - e4valuers.eu

Kto jest Odbiorcą Erasmus+ For Valuers?

Rzeczoznawcy majątkowi

Podstawową grupę docelową projektu stanowią rzeczoznawcy majątkowi - zarówno ze strony polskiej (około 7000 osób) oraz niemieckiej (niemieckie stowarzyszenie BVS to ok. 3000 osób).

Rzeczoznawcy majątkowi w Polsce mają ustawowy obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. W Niemczech certyfikowani eksperci rynku nieruchomości również muszą przejść podobną ścieżkę edukacyjną i realizować obowiązek szkoleniowy. Nasz projekt ukierunkowany jest na rozwój rzeczoznawców przez m.in. organizację szkoleń zawodowych zapewniających możliwość wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego.

Pracownicy naukowi i studenci

Mniejszą grupę docelową stanowią pracownicy naukowi zajmujący się problematyką metod wyceny, jak również studenci studiów kierunkowych z wyceny nieruchomości i praktykanci – czyli osoby, które planują uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego oraz inne osoby pracujące w obszarze wycen.

Weź Udział w Konferencji BVC

Międzynarodowa Konferencja The Baltic Valuation Conference (BVC) jest nieformalnym spotkaniem rzeczoznawców majątkowych z krajów nadbałtyckich. Kolejna edycja odbędzie się w dniach 7-9 września 2023 roku w Warszawie.

Konferencja BVC - wrzesień 2023 - Warszawa - e4valuers.eu